SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8103010254 DİN, SEKÜLERLEŞME VE KAMUSAL ALAN 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8103010105 Konya Üzerine Toplumsal Araştırmalar 3+3+0 Zorunlu 3.00 8
8103010125 METİN ANALİZİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8103013014 Mikro Kültürel İncelemeler 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8103010251 SOSYAL SERMAYE 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8103010029 SOSYOLOJİ TEORİLERİ OKUMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8103010073 Türk Modernleşmesi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103010112 TÜRKİYE'DE DİN, TOPLUM, SİYASET 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8103010028 Türkiye'de Toplumsal Değişme 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8103010258 Türkiye'de Toplumsal Hafıza 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 0.00 16
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8103010122 KADIN ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103010133 SINIR SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103010120 SINIR SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103010124 SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8