TARİH (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8105010062 19. YY OSMANLI AVRUPA İLİŞKİLERİ TARİHİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010030 ATATÜRK'ÜN BALKAN POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010513 Balkan Tarihi'nde Ulus-İnşa Projeleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010075 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8105010401 ESKİ ANADOLU TARİHİ VE UYGARLIKLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010506 Eski Çağ Tarihi Yazılı Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010089 GÜNÜMÜZ TÜRK DÜNYASI ÇALIŞMALARI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010400 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8105010524 Millî Mücadele Tarihi -I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010080 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010510 Osmanlı Şehir Monografisi 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8105010519 Son Devir Osmanlı Tarihi Üzerine Okumalar I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010526 Türk Eğitim Tarihi I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010150 TÜRKİSTAN MİLLİ MÜCADELESİ TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010040 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN KAYNAKLARI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010528 XIII.-XIX. YY. TÜRKİSTAN TARİHİ ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010251 YENİ OSMANLI-JÖN TÜRK TARİHİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8105010067 19. YY OSMANLI AVRUPA İLİŞKİLERİ TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8105010076 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010032 CUMHURİYET DÖNEMİNDE BALKANLARDAN ANADOLU'YA GÖÇLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8105010501 ESKİ ÇAĞ ÖN ASYA UYGARLIKLARI TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010091 GÜNÜMÜZ TÜRK DÜNYASI ÇALIŞMALARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010507 Karşılaştırmalı Doğu Batı Mitolojisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010525 Milli Mücadele Tarihi- II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010084 ORTA DOĞU HALKLARI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010108 ORTAÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010107 ORTAÇAĞ TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNİN DİNİ SİYASETİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010518 Osmanlıda Vakıf Kurumu 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010111 SELÇUKLU TARİHİNİN KAYNAKLARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010520 Son Devir Osmanlı Tarihi Üzerine Okumalar II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010092 SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ TÜRK DÜNYASI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010112 SURİYE VE MUSUL BÖLGESİ SELÇUKLU ATABEYLERİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010514 Tarihsel Süreçte Avrupa'nın Oluşum ve İnşası 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010527 Türk Eğitim Tarihi 2 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010037 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN KAYNAKLARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010023 TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER DÖNEMİ SOSYAL VE KÜLTÜR TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010045 TÜRKLER VE İSLAMİYET 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010529 XIX.-XX.YY. TÜRKİSTAN TARİHİ ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010406 YENİ OSMANLI-JÖN TÜRK TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9