TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8107010254 AĞIZ ARAŞTIRMALARI 0+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010011 AŞIKLIK GELENEĞİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010004 BATI EDEBİYATINDA EDEBİ AKIMLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8107010241 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ (KLASİK TÜRK EDEBİYATI) 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107020037 EDEBİYAT VE TOPLUM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010217 EL YAZMASI MANZUM METİN OKUMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8107010272 Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinin Dil İçi Çevirisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010207 Mitoloji Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010268 OĞUZ GRUBU TÜRK LEHÇELERİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8107010010 POETİKA (KAVRAM VE TARİHÇE) 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010230 Türk Dilinin Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010026 TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KELİME GRUPLARI 3+0+0 Seçmeli 8.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8107010220 BATI TİYATROSUNDA EĞİLİMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010255 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8107010269 ÇAĞATAY GRUBU TÜRK LEHÇELERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010189 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107020038 EDEBİYAT VE TOPLUM - İNCELEMELER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010218 EL YAZMASI MENSUR METİN OKUMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010027 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010197 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010243 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ARAŞTIRMA METOTLARI VE METİN NEŞRİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010271 METİN NEŞRİ VE PROBLEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010257 Servet-i Fünun Şiiri-Çözümlemeler 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010234 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010253 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılması 3+0+0 Seçmeli 3.00 8