İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8109010317 Bilgi ve Ağ Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010200 BÖLGESEL KALKINMADA YENİ GELİŞMELER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010310 GÜNCEL İKTİSADİ TARTIŞMALAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010274 İKTİSADİ KALKINMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010283 İLERİ MAKROİKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010306 KARŞILAŞTIRMALI İKTİSAT POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010314 KONJONKTÜR TEORİLERİ VE ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010206 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010271 OSMANLI EKONOMİSİNDE TEMEL TARTIŞMALAR 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8109010270 OSMANLI İKTİSADİ KURUMLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010297 PARASAL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010276 SANAYİLEŞME POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010264 TÜRK İKTİSAT POLİTİKALARININ TARİHİ TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010301 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010318 Vergi Teorisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8109010205 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010311 GÜNCEL İKTİSATİ TARTIŞMALARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010275 İLERİ KAMU EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010313 İleri Makro İktisat 2 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010207 KÜRESELLEŞME VE KRİZLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010315 MATEMATİKSEL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010278 MODERN BÜYÜME TEORİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010302 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010284 UYGULAMALI EKONOMETRİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8