SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8102080032 ÇOCUK EDEBİYATINDA DİNİ MOTİFLER I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102080002 DİN EĞİTİMİNİN PROBLEMLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102080025 DİN PEDAGOJİSİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
TEZ TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 30